News & Events

Invitation to the 1st Project Meeting

The Municipality of Prosotsani invited project’s beneficiaries to participate in the 1st Project Meeting of “Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross-border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems BIO-INNOVATE” supported by Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020.

Read more…

Invitation to the 2nd Project Meeting

The Municipality of Prosotsani invited project’s beneficiaries to participate in the 2nd Project Meeting of “Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross-border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems BIO-INNOVATE” supported by Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020.

Read more…

Press Release - 2nd Meeting - GR

Ο Δήμος Προσοτσάνης διοργάνωσε τη 2η συνάντηση εταίρων στο πλαίσιο του έργου «Αξιολόγηση της πανίδας και διαχειριστικές πρακτικές για τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή ορεινή περιοχή μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας: Καινοτόμες προσεγγίσεις για μελέτη και προστασία της βιοποικιλότητας σε τοπικά οικοσυστήματα – BIO-INNOVATE».

Η 2η συνάντηση εταίρων πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, μεταξύ 11.00π.μ. και 14.30μ.μ.

Read more…

Press Release - 2nd Meeting - BG

Община Просоцани организира 2-рата среща на партньори в рамките на проект, “Оценяване на фауната и практики за управление за осигуряване на биологичното разнообразие в трансграничния планински регион между България и Гърция: Иновативни подходи за изследване и защита на биологичното разнообразие на местни екосистеми– BIO-INNOVATE”, което се изпълнява в рамките на INTERREGV-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” и е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) и Национални ресурси.

Втората среща на партньорите се проведе чрез онлайн платформата “ZOOM” Четвъртък, 9 юли 2020 г., между 11.00 часа и 14:30 часа.

Read more…

1st Project Meeting Minutes

IMG_5007The Municipality of Prosotsani organized the 1st Project Meeting of “Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross-border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems BIO-INNOVATE” supported by Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020.

Read more…

2nd Project Meeting Minutes

The Municipality of Prosotsani organized the 2nd Project Meeting of “Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross-border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems BIO-INNOVATE” supported by Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020.

Read more…

Press Release - 2nd Meeting - ENG

Municipality of Prosotsani organized the 2nd project meeting within the approved project “Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross – border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems – BIO-INNOVATE”, supported by Cooperation Programme “INTERREG V-A Greece-Bulgaria” 2014 – 2020.

The 2nd project meeting was held via web-platform «ZOOM» on Thursday 9th of July 2020, between 11:00 and 14:30.

Read more…

More News and Events

scrolltotop